Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright ©  FLW  2022

Filmowe Lekcje Wychowawcze

 

Marcin Majkut

e-mail: marcin@kinoterapia.pl

tel. +48 531 479 777

 

Chcesz wiedziec wiecej - zostaw swojego e-maila

DLA KOGO?

dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nie tylko wychowawców, pedagogów, animatorów, trenerów, wszystkich, którzy chcą wykorzystywać film jako narzędzie warsztatowe w pracy z dziećmi i młodzieżą

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Dowiesz się jak wyszukiwać interesujące filmy krótkometrażowe i jak skutecznie wykorzystać te filmowe zasoby w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą. Jak budować dzięki filmowi zaciekawienie wśród uczniów danym tematem. Nauczyć się jak film może stać się atrakcyjnym narzędziem ułatwiającym pracę z dziećmi i młodzieżą. Jak tworzyć działania wokół filmu, gry interakcyjne, pisać własne scenariusze lekcji.

 

PROPONOWANE ETAPY PRACY: 

Analiza potrzeb, szkolenie, ewaluacja szkolenia 

 

CELE: 

  • Przestawienie założeń włączenia filmu w proces dydaktyczno - wychowawczy w ramach edukacji szkolnej

  • Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami psychoedukacyjnymi filmów, uwzględniając szczególnie filmy krótkometrażowe

  • Przedstawienie możliwości wykorzystanie filmu w procesie kształcenia i rozwijania kompetencji społeczno - emocjonalnych uczniów 

  • Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami budowania struktury lekcji wykorzystującej film krótkometrażowy 

  • Przedstawienie metod selekcji i wyszukiwania filmów w dostępnych zasobach w kontekście konkretnej grupy odbiorców (klasy 1-3, 4-6, 7-8, klasy szkół średnich)

 

FORMY PRACY: 

Projekcje wyselekcjonować fabularnych i dokumentalnych filmów krótkometrażowych, dyskusje, miniwykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach, kwestionariusze

 

CZAS TRWANIA i Warunki: 

4, 8 lub 16 godzin warsztatu 

grupa warsztatowa max 16 osób / jeżeli grupa jest większa szkolenie prowadzi dwóch trenerów

 

TERMIN I MIEJSCE:

do uzgodnienia 

 

 

 

JAK PRACOWAĆ Z FILMEM W KLASIE SZKOLNEJ

Oferta szkoleniowa dla nauczycielek i nauczycieli/ Rad Pedagogicznych z wykorzystania filmu w pracy z uczniami jako narzędzia psychoedukacyjnego.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i ustalić
szczegóły szkolenia - napisz
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Pracowaliśmy między innymi z